Ode to Freedom – en sång att sjungas av alla!

Rysslands invasion av Ukraina fortsätter och hela världen protesterar mot detta vansinne. Till körlivets glädje ger Benny Andersson och Björn Ulvaeus, genom Sveriges Körförbund, sin sång Ode to Freedom i originalarrangemang av Göran Arnberg att sjungas för alla och envar.

Benny Andersson och Eric Ericsons Kammarkör medverkade i konserten ”Vi spelar för freden” med Kyiv Soloists från Konserthuset i Stockholm. Se hela konserten här och lyssna till Ode to Freedom tid 51:30 in i programmet.

Ladda ner noterna gratis här, sprid dem till alla du känner och över världen, sjung sången på era vårkonserter, lägg ut noterna och er sång på hemsidor och sociala medier – tillsammans blir vi en obändigt stark röst för fred och solidaritet.

(English translation at the bottom of the page)

Tack Benny Andersson och Björns Ulvaeus för sången Ode to Freedom och för körarrangemangen!

Tack också till Malena Erman, för dina körarrangemang och stämfiler av Ode to Freedom!
Ta del av och ladda ner de 4- eller 6-stämmiga arrangemangen nedan och du kan lära dig sången på gehör via de stämfiler som du har tillgång till här.

Alt 4-stämmig sats
Alt2 4-stämmig sats
Bas 4-stämmig sats
Sopran 4-stämmig sats
Tenor 4-stämmig sats
Ode to Freedom 4-stämmig sats

Stämfiler och körsats sjungs av Ecstatic Ensemble och är inspelad i studio Evelyn Stockholm i samarbete med Kulturens.

Alt 6-stämmig sats
Bas1 6-stämmig sats
Bas2 6-stämmig sats
Sopran1 6-stämmig sats
Sorpan2 6-stämmig sats
Tenor 6-stämmig sats
Ode to Freedom 6-stämmig sats

Stämfiler och körsats sjungs av Esctatic Ensemble och är inspelad i studio Evelyn Stockholm i samarbete med Kulturens.

Lyssna på Ode to Freedom, här i ett 6-stämmigt arr, med Ecstatic Ensemble, som består av sångarna Jeanette Köhn, Sofia Niklasson, Malena Ernman, Leif Aruhn-Solén, Hans-Peter Nee och Gustav Nordlander. Lyssna här.

Välkommen att också sjunga psalmen Härlig är jorden i arrangemang av Malena Ernman, i en tid då sången är en bärande kraft för oss alla:

Skänk en gåva till UNHCR för det akuta stödet till Ukraina, se länk här https://sverigeforunhcr.se/stod-oss/gava-ukraina

För mer info om arbetet för en global körmanifestation med Ode to Freedom, se https://www.facebook.com/malenaernman

Ode to Freedom – a song to be sung by everyone!

Russia’s invasion of Ukraine continues and the whole world gathers in protest against this madness. To the joy of the choir world, Benny Andersson and Björn Ulvaeus, through the Swedish Choir Association, give their song Ode to Freedom from the album Voyage by ABBA, to be sung by everyone.

The singer and artist Malena Ernman has also contributed with her choir arrangements of Ode to Freedom.

Download the notes and files for free here, spread them to everyone you know and around the world, sing the song at your spring concerts, post the notes and your song on websites and social media – together we become a strong voice for peace and solidarity.

Many thanks, Benny Andersson, Björn Ulvaeus and Malena Erman, for your commitment and for the arrangements of Ode to Freedom – may the song sound strong all over the world!

I samarbete med


Aktuellt