Om Sveriges Körförbund

Sveriges Körförbund är landets största profana körförbund, som samlar körer från alla åldrar, genrer och bakgrunder.

Vi omfamnar alla som älskar körsång och både enskilda personer och hela körer kan vara med i förbundet.

Sveriges Körförbund bevakar forskning kring körsångens läkande kraft och är en viktig röst i det offentliga samtalet, inte minst under den rådande coronapandemin där förbundet lyft körsångens värde för psykisk och fysisk hälsa. I vår medlemstidning Körsång lyfter vi fram medlemskörer och berättar om intressanta körprojekt och nya rön kring körsång, samt lägger örat mot rälsen och lyssnar medlemmarnas frågor och behov av stöd eller utveckling.

Sveriges Körförbund har sex olika team runt om i Sverige som ska verka för en levande och inspirerande utveckling för alla körsångare; Team Norr, Mitt Norr, Mitt, Öst, Väst och Syd. Vi tror på en organisation med eldsjälar som vill arbeta tillsammans för det som vi brinner för – att mötas och sjunga i kör.
Läs mer om Sveriges Körförbunds historia.

Verksamheten finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter och ett årligt verksamhetsstöd från Statens Kulturråd.

Kontakta oss

0707-82 92 44

Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm

kansli@sverigeskorforbund.se

Karin Eklundh

Förbundsdirektör

073-507 10 73 Skicka e-post

Ingrid Bond Österlind

Kansliansvarig

0707-82 92 44 Skicka e-post

Johanna Ankarcrona

Redaktör tidningen Körsång

Skicka e-post