Lund Choral Festival

Datum:

Plats: Lund

Nu är äntligen körfestivalen i Lund tillbaks efter ett överhoppat corona-år! Festivalen bjuder på ett innehållsrikt och varierat konsertprogram under fem dagar. Läs allt på Lund Choral Festivals hemsida om medverkande körer.

Läs mer: https://www.lundchoralfestival.org/