Tips och råd från körförbunden

I uppstartstider för körverksamheten har det kommit många frågor till våra körförbund utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körsång.

Equmeniakyrkans sångarförbund, Föreningens Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund och UNGiKÖR har tillsammans tagit fram tips och råd till körledare, körsångare och ansvariga för verksamheten. Vi hoppas att detta kan ge stöd och skapa större trygghet för alla. Se pdf nedan.

Aktuellt