Välkommen att söka Sveriges Körförbunds stipendium 2024!

I syfte att stärka körsången i Sverige och med utgångspunkt i nyskapande initiativ har Sveriges Körförbund instiftat ett stipendium om 50.000kr.

Sveriges Körförbunds stipendium för främjandet av utveckling och nyskapande inom körverksamhet kan sökas av alla medlemskörer i förbundet och är fördelat på två delstipendier om 25.000 kr vardera. Stipendiet ska användas till arrangemang som ökar tillgängligheten av körsång för fler inom områden som till exempel integration och inkludering, folkbildning och folkhälsa.

Delstipendium om 25.000kr kan sökas utifrån följande kategori:

– Normkreativa uttryck

Inspireras till reflektioner kring normer som formar våra liv.
Normer som värnar människan? Normer som begränsar? Normer som vi vill förändra?

Den eller de vars ansökan beviljas kommer under verksamhetsåret 2024-2025 att redovisa verksamheten till Sveriges Körförbund som synliggör projektet i form av reportage i tidningen Körsång samt genom publicering av digitalt material på Sverige Körförbunds hemsida och i sociala medier.

Ansökan är öppen från den 1 mars till den 1 juni 2024 och ska innehålla följande dokument:
– Ansökningsblankett, se pdf längst ner på denna sida
– En projektbeskrivning
– En beskrivning av kören 

Skicka ansökan till kansli@sverigeskorforbund.se, eller per post till Sveriges Körförbund, c/o The Works, Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm.

Beslut om stipendiat/stipendiater beslutas av styrelsen för Sveriges Körförbund i mitten av juni 2024. Beslutet kan inte överklagas.

Välkommen med din ansökan!


Aktuellt