Kallelse till Riksstämman 15 juni 2024

Var med och påverka förbundets framtid och verksamhet på Sveriges Körförbunds riksstämma lördag 15 juni 2024!

Omröstningen av nominerade är nu öppen och sker till och med 24 mars. Logga in på förbundets medlemssida och se vilka ombud som är nominerade. Finns det inget nominerat ombud i ditt distrikt? Välkommen i så fall att kontakta kansli@sverigeskorforbund.se om du själv är intresserad av att delta!

Stämman kommer att hållas digitalt.

Motioner som ska behandlas på riksstämman ska vara kansliet tillhanda senast den 15 april 2024.


Aktuellt