Kallelse till Riksstämman 15 juni 2024

Var med och påverka förbundets framtid och verksamhet genom att delta som ombud på Sveriges Körförbunds riksstämma!

Stämman hålls lördagen den 15 juni 2024. Vi behöver din röst och dina åsikter! Är du intresserad att delta eller vill nominera något ombud från ditt distrikt eller din kör, kommer du kunna anmäla detta här på hemsidan. Nomineringen av ombud öppnar den 8 januari och är öppen till 1 mars. Omröstning av nominerade sker till och med 24 mars. Stämman kommer att hållas digitalt.

Motioner som ska behandlas på riksstämman ska vara kansliet tillhanda senast den 15 april 2024.


Aktuellt