Återbäring

Körer anslutna till Sveriges Körförbund kan söka återbäring för att täcka delar av körens kostnader för STIM-avgifter och inköp av noter. För att man ska kunna söka återbäring måste samtliga medlemmar i kören vara medlemmar i Sveriges Körförbund.

Återbäring kan sökas en gång per år. Kostnaderna ska kunna styrkas med hjälp av fakturakopia eller liknande. Ansökningsblanketten kommer finnas tillgänglig för nedladdning under hösten 2021. Blankett och bilagor går att skicka in antingen via e-post eller per brev under januari 2022. Sista inlämningsdag meddelas senare. Beviljad återbäring betalas ut under februari 2022. Bidraget baseras på inkomna ansökningar. Det finns ingen undre gräns för utbetalning, däremot kan kören få tillbaks högst 50% av den inbetalda medlemsavgiften.

Aktuellt