Buller och bång – Björn och Bennys gåva till alla barn att sjunga

Svenska barn sjunger allt mindre och riskerar därmed att gå miste om en viktig resurs i livet. Som en gåva till Sveriges alla barn har Benny Andersson och Björn Ulveaus skrivit låten Buller och bång. Låten tillägnas Kungl. Musikaliska Akademiens verksamhet Sjungande barn, för att uppmärksamma barns rätt till sina röster genom sång. Den 15 september framför barnkörer från Linköping och Västerås låten för första gången vid en direktsänd sångarhyllning med anledning av H.M. Konungens 50 år på tronen. Låten ligger som fri not att ladda ner längst ner på denna sida.

– Buller och bång tillkom efter en fråga från Kungl. Musikaliska Akademien som undrade om vi ville skriva en låt för Sjungande barn och då gjorde vi det, berättar Benny Andersson. Med låten vill vi visa på vikten av barns rätt till musik och sång.

Forskningen är entydig när det gäller sångens många positiva effekter, den främjar språklig och social utveckling, den är en kraft för inkludering och minskat utanförskap. Samtidigt är trenden tydlig: sången tystnar hos svenska barn. Även i skolan har musikundervisningen minskat, särskilt i glesbygd där tillgång till musiklärare ofta saknas.

– Vi tolkar låtens text som att förr hade barnen ingen talan, de skulle sitta tysta och inte märkas, men nu erövrar barnen rätten till sin röst och skolan öppnar en dörr för nyfikenhet och kreativitet, säger Ulrika Lind, Sjungande barns projektledare. Det stämmer bra överens med Sjungande barns mål och vi hoppas att låten ger fler barn möjlighet att sjunga i den musikaliska anda som Benny Anderssons musik bjuder in till.

Sångarhyllningen den 15 september äger rum på Yttre borggården vid Kungliga slottet i närvaro av kungafamiljen. Barn från Linköpings musikklasser, Västerås Domkyrkas Gosskör samt elever från musikgymnasierna i Lund och Boden sjunger ett program körsånger tillsammans med Radiokören under ledning av Christina Hörnell. Konserten är en del av det officiella programmet med anledning av H.M Konungens 50 år på tronen och direktsänds av SVT.

– I en tid när musikens utrymme i skolan nedprioriteras och musikklasser hotas av nedläggning sänder Björn och Bennys låt en tydlig signal att sång, musik och kultur är viktig, säger Susanne Rydén, preses Kungl. Musikaliska Akademien.

Sjungande barn har erhållit stöd från Arvsfonden för att i ett treårigt projekt öka kunskapen om barns sång. Under 2024 utvecklas en guide för sång i skolan som kostnadsfritt erbjuder lärare fortbildning om barnrösten samt inspiration och sångglädje.

Presskontakt: Lova Wallerö, 0707630565, lova.wallero@musikaliskaakademien.se

Ladda ner noten här:


Aktuellt