Dags att söka återbäring

Sveriges Körförbund har i år infört en så kallad återbäring. Det innebär att varje ansluten kör kan söka bidrag för att täcka delar av körens kostnader. Exempelvis kan det röra sig om utgifter som man haft för STIM-avgifter, inköp av noter, lokalhyra eller arvode till professionella musiker, solister och gästdirigenter.

– Vi försöker ständigt utveckla och förbättra förbundets medlemsförmåner. Tidigare ingick STIM-avgifterna i medlemsavgiften till körförbundet, men efter att avtalet med STIM sades upp har vi försökt bredda vad man kan få bidrag för, säger Ingrid Bond Österlind, förbundets kansliansvariga, och fortsätter:

– Det är kanske inte alla körer som har konserter som genererar STIM-avgifter, men man kanske har andra kostnader som man kan behöva bidrag för. Vi hoppas att återbäringen därför ska kännas attraktiv för våra medlemskörer.

För att man ska kunna söka återbäring måste samtliga medlemmar i kören vara medlemmar i Sveriges Körförbund.

Återbäring kan sökas en gång per år. Kostnaderna ska kunna styrkas med hjälp av kvitto, fakturakopia eller liknande. Ansökningsblanketten kan laddas ner från körförbundets hemsida. Blankett och bilagor går att skicka antingen via e-post eller per brev, och ska vara inne senast 15 januari 2016 för kostnader som hör till 2015. Beviljad återbäring betalas sedan ut under februari. Bidraget är på max tio procent av de kostnader man söker återbäring för.

Återbäringssystemet är ett sätt att möta det faktum att organisationen STIM valt att avsluta alla kollektiva avtal, däribland det med körförbundet. Det innebär att alla körer idag själva får betala sina STIM-avgifter.

Återbäringen är bara en av de medlemsförmåner som körförbundet plockat fram under senare tid. Bland dessa finns också exempelvis regionala utvecklingspengar samt rabatter hos Arkitektkopia och Nordic Choice Hotels.

Mer om förmånerna för dig som är medlem i Sveriges Körförbund kan du läsa här.


Aktuellt