Platsen påverkar

På söndag anordnar Uppsaladistriktet en tretimmarsworkshop med körpedagogen Tony Margeta, som med praktiska övningar visar vikten av att ha rätt placering i sin stämma. Workshopen är kostnadsfri för körförbundets medlemmar. Läs mer på distriktets sida!


Aktuellt