Malmö Kammarkör

Repertoar och inriktning

enl bilaga

Krav för att vara med i kör

Om så krävs klara körens uppgifter solistiskt.