Välkommen att fira Körsångens dag med allsång i Malmö!

Datum:

Plats: Stationstorget, Hyllie

Hej alla sångare! Välkomna till Hyllie vid stationstorget kl. 11.30

Vi samlas för att sjunga Uti vår hage tillsammans med alla körsångare i Sverige kl.12.00.

Körsången ekar över landet och sprider glädje i en orolig tid. Sommarpsalm avslutar denna lilla hyllning till körsångens kraft.

Sprid budskapet och kom och sjung!

Mixtus Cantus och Sveriges Körförbund hälsar välkomna.

Kategorier