Rösten i kören

Datum:

Plats: Fantum, KTH, Lindstedtsvägen 24, Stockholm

Sista anmälningsdag 8 mars, 2023

Välkommen till en eftermiddag där vi fokuserar på körrösten!

Tid: Lördagen den 11 mars 2023  kl. 13–17
Plats: Fantum, KTH
Entré: Lindstedtsvägen 24, Huvudbyggnaden KTH vid Östra Station

Program 

13.00 Johans Sundberg. Välkomna!
13.15  Florian Benfer om körledarutbildning
13.40 Thomas Jennefelt om att komponera för kör
14.05  Benedikt Melichar om rösten i körklang och körmusik
14.30  Paus med lite frukt, karameller och vatten
14.45  PG Alldahl ”Du skall icke sjunga falskt mot din nästa”
15.20 Sten Ternström om att höra dom andra
15.45  Jaan Seim om den fascinerande körkulturen i Estland 
16.15  Tankeutbyte och diskussion mellan sångpedagogerna  Eva Larsson Myrsten, Iwa Sörenson von Gertten, Agneta Hagerman och deltagare. Moderator Johan Sundberg.
17.00 Slut

Fri entré men förhandsanmälan nödvändig.

Anmäl dig här.

Läs mer: https://dagmargustafsonselever.wordpress.com/2023/02/14/rosten-i-koren/