Körcentrum Syd – zoomföreläsning med Kaspars Putniņš, Radiokörens chefsdirigent

Datum:

Plats: Zoom

”Experiences of working with professional choirs in different countries”. Zoomföreläsning på Körcentrum Syd av Kaspars Putniņš, internationellt verksam kördirigent och chefsdirigent för svenska Radiokören!
Föreläsningen hålls på engelska och det finns tid för frågor. Tid totalt 75 minuter. För zoomlänk maila sara.wilen@korcentrumsyd.lu.se

Läs mer: https://www.korcentrumsyd.lu.se/kaspars-putnins-zoomforelasning

Kategorier