Körcentrum Syd – Contemporary Choir!

Datum:

Plats: Odeum, Lund

Contemporary Choir är en av Körcentrum Syds satsningar på nyskriven körmusik. Det firas med en videokonsert och panelsamtal med tonsättare ur projektet. Som en del i festivalen Lund Contemporary bjuder Körcentrum Syd på digitalt uruppförande av sex nyskrivna tonsättningar för kör.
Tonsättare: Anna-Lena Laurin, Jörgen Dafgård, Maria Lithell Flyg, Ingunn Ligaarden, Nils-Petter Ankarblom, Astrid Selling och Elisabeth Ekman.
Medverkande: Adolf Fredriks Flickkör, Blaustjyng, Hjo folkhögskolas vokalensemble, Lars Erik Larsson-gymnasiets spetskör, Lunds Vokalensemble och Petri Sångare.

Läs mer: https://www.korcentrumsyd.lu.se/konserter-1/contemporary-choir

Kategorier