Föreläsning: Ledarna i kören – vokala samarbeten mellan körsångare

Datum:

Plats: Zoom från Skåne

Röstforum Malmö-Lund och Körcentrum Syd bjuder lördagen den 12 februari kl 11-13 in till en föreläsning på temat ”Ledarna i kören – vokala samarbeten mellan körsångare” med Sverker Zadig, fil. dr i musikpedagogik och kördirigent.

Att uppmärksamma förekomsten av musikaliskt ledarskap i körer, och göra såväl ledare som följare medvetna om sina roller kan förbättra körarbetet. Dessa resultat kan hjälpa och vägleda kördirigenter och körsångare i sitt arbete att utveckla körer såväl i precision, artikulation som klang, aspekter som kan styras av musikaliska ledare.

Välkomna lördagen den 12 februari 11:00 – 13:00! Anmälan till sara.wilen@korcentrumsyd.lu.se, senast lördag 12/2

Sverker Zadig disputerade i musikpedagogik vid Musikhögskolan

Läs mer: https://www.korcentrumsyd.lu.se

Kategorier

Kommande evenemang