Eric Ericsondagen

Datum:

Plats: Eric Ericsonhallen, Skeppsholmen, Stockholm

Välkommen till en kördag fylld till brädden med intressant seminarium, körworkshop och en glimrande konsert med Orphei Drängar!

Program:
16.00 -16.45 Seminarium med Cecilia Rydinger och Pia Bygdéus.
”Jag tror inte annat än att körsången kommer att utvecklas, av sin oerhörda inre dynamik och av sin förmedling av medmänsklighet” (Eric Ericson, 1987). Cecilia Rydinger talar utifrån sin bok Eric Ericson genom mina glasögon (Ejeby förlag, 2021). Vad har Eric betytt för henne och för många tusen dirigenter, körsångare och kompositörer världen över? Vad har han betytt för körkonstens bredd och spets? Vad kan han betyda för framtiden?

Tillsammans med forskaren Pia Bygdéus ger Cecilia Rydinger också en presentation av Eric Ericson – musikalisk kunskapsutveckling, ett nyligen påbörjat forskningsprojekt om Erics konstnärliga och pedagogiska gärning.

17.00  – 17.45 Kom och sjung av hjärtans lust!
Workshop med Karin Eklundh där vi sjunger både svensk och sydafrikansk folkmusik, och firar Hugo Alfvén 150 år genom sången Uti vår hage. Inga förberedelser eller noter behövs.

17.45 – 18.10 Stipendiater 2022 – Madeleine Ugglas stipendiefond
Stiftelsen Madeleine Ugglas stipendiefond har som mål att främja körsången i Sverige och delar ut årliga stipendier för särskilda insatser inom körlivet. Stipendieutdelning med körsång.

19.00 – 20.15 Konsert: OD och Hugo Alfvéns 150-årsjubileum 2022.
”OD har varit mitt livs härliga värmebölja” (Hugo Alfvén, 1957). Som Orphei Drängars dirigent under hela 37 år (1910-1947) skrev Alfvén ett flertal arrangemang och kompositioner specifikt för OD. Vid denna konsert framför OD ett flertal av hans storslagna och vackra manskörskompositioner. Därutöver musik av bland andra Lili Boulanger, Galina Grigorjeva, Francis Poulenc och Jean Sibelius.

Deltagaravgift:
Heldagspass 400 kr, inklusive biljett till konserten med Orphei Drängar. Anmäl dig till Eric Ericsondagen här.

Endast konsertbiljett:
280 kr. Säljes separat. Länk kommer inom kort.

Eric Ericsondagen arrangeras av Eric Ericson International Choral Centre, i samarbete med Sveriges Körförbund, Region Stockholm, Kulturrådet och Stockholms Stad.

Läs mer: https://www.sverigeskorforbund.se/2022/09/06/eric-ericsondagen-23-oktober/

Kategorier