Beethovens Nia – Akademiska kören

Datum:

Plats: Konserthuset Stockholm

Symfoni nr 9 i d-moll, opus 125
Beethovens nionde symfoni är tonsättarens sista fullbordade och av många ansedd som hans främsta verk. Symfonin är känd inte minst för den fjärde satsens musiksättning av Friedrich Schillers dikt An die Freude, som sedan 1972 är officiell hymn för Europarådet och sedan 1985 även officiell hymn för Europeiska gemenskaperna, nuvarande Europeiska unionen.

Henriikka Gröndahl, sopran
Miriam Treichl, alt
Lars Cleveman, tenor
John Erik Eleby, bas

Akademiska kören, Norrlands nations kammarkör, Of Chorus
Orkestern Filialen

Dirigent: Håkan Sund

Biljettförsäljning sker via www.konserthuset.se och via teleton 08-50 66 77 88 alternativt i Konserthuset Stockholms biljettkontor.

Arrangör: Akademiska kören

Läs mer: https://www.akademiskakoren.se/

Kategorier

Kommande evenemang