Ave Maria, kyrkliga körsånger från 200 år – Kvartettsångsällskapet i Helsingborg

Datum:

Plats: Gustav Adolfs kyrka Helsingborg

Manskörstraditionen i Norden härstammar från början av 1800-talet och redan 1895 grundades Kvartettsångsällskapet i Helsingborg, populärt benämnda Kvartettarna.

Kören består av cirka 30 sångare fördelade på fyra stämmor, ibland sjunger vi i mindre grupperingar som enkelkvartett eller dubbelkvartett.

Vid konserten den 1 mars presenterar vi ett spännande program med stort spektra och med tonsättare från 1500-talet fram till våra dagar.

Rubriken på konserten har vi satt till Ave Maria då flera av styckena vi sjunger har just denna titel. Ave Maria – Ängelns hälsning: Hell dig Maria! Jungfru Marie Bebådelsedag infaller i slutet av mars.

Biljettpris 150 kronor via Nortic.

Läs mer: https://kvartettarna.se/konserter-och-evenemang/

Kategorier