Kallelse till riksstämman 2 juni 2018

Nu har du möjlighet att göra din röst hörd. Delta som ombud på Sveriges Körförbunds riksstämma! Den hålls lördagen den 2 juni 2018 på Skeppsholmen i Stockholm. Då har du chansen att påverka förbundets framtid och verksamhet. Vi behöver din röst och dina åsikter.

Stämman hålls i samband med festivalen Körkraft. Om du blir utsedd som ombud får du resa och boende betalt och möjlighet att delta i Körkraft från fredagen till söndagen.

Är du intresserad att delta eller vill nominera något ombud från ditt distrikt eller din kör, kan du anmäla detta här på hemsidan. Nomineringen av ombud öppnar på hemsidan från den 15 januari. Men är du intresserad så hör av dig till förbundsdirektören, Kerstin Fondberg innan det.

Den första mars är sista dag för nominering av ombud. Omröstning av nominerade sker till och med den 15 mars.

Motioner till stämman ska vara inne senast 1 april


Aktuellt