Kompiskörer sökes!

Vill din kör vara kompiskör till någon av språkkörerna eller integrationskörerna som startats runtom i Sverige? Allt fler nya svenskar – nyanlända och även de som bott här lite längre – väljer att träna språket och lära känna svenskar och vår kultur genom körsång. Här kan din kör spela en betydelsefull roll.

– Körsång är en viktig del i vår svenska kultur och i vårt sätt att umgås, säger Marie Bejstam på Kulturfyren och projektledare för nätverket Körkraft.

– Forskning har också visat att språkutveckling sker snabbare när även musikdelarna av hjärnan aktiveras. Därför är körsång ett fantastiskt bra sätt att såväl lära sig språket som att umgås över alla gränser i samhället.

Det är det som är tanken bakom nätverket Körkraft, där Sveriges Körförbund ingår. Nätverket driver vissa språkkörer och integrationskörer, men framför allt är det en samlande kraft för alla liknande körverksamheter runt om i landet.

– Vi vill ge inspiration och kan erbjuda fortbildning till de som önskar det, säger Marie Bejstam.

Samarbetena mellan kompiskörer och språk- respektive integrationskörer kan se ut på olika sätt och man väljer själv vilken ambitionsnivå man vill ha. En del har konserter och/eller workshops ihop. En del har även matcirklar, samtalsgrupper och andra aktiviteter ihop.

– Lilla Akademins kammarkör och en kör på SPRINT Internationella Gymnasiet i Stockholm hade till exempel en workshop där de samtalade om varandras liv, berättar Marie Bejstam.

När medlemmar i språk- eller integrationskörer är redo för det, kan de gå över till en ”vanlig” svensk kör.

Språkkörer och integrationskörer finns på många platser i Sverige. Om man vill bli kompiskör är det bara att kontakta nätverket Körkraft. På webbsidan, som är under uppbyggnad, kommer man också att kunna söka körer.

Text: Petra Hansson
Foto: Christjan Wegner

KÖRKRAFT DRIVS AV

Eric Ericson International Choral Centre, Projektägare 
Kulturfyren, Projektledare
SPRINT Internationella Gymnasiet
Akalla KvinnoCenter
Studieförbundet Bilda
Sveriges Körförbund
Svenska Gospelverkstaden

www.korkraft.se

info@korkraft.se


Aktuellt