Rättelse – radioprogrammet Körkärlek

I tidningen Körsång nr 3-2017 skrev vi om radioprogrammet Körliv som kommer att sändas från och med midsommardagen i P2 och om handlar om körsång. Strax efter att tidningen gått till tryck fick vi veta att programmet i stället kommer att heta Körkärlek, då det förra namnet redan var upptaget. Så om ni vill lyssna, så håll öronen öppna för namnet Körkärlek!

Foto: Mattias Ahlm


Aktuellt