Konstruktivt förbundsmöte på Skeppsholmen

Helgen 10-12 februari träffades Sveriges Körförbunds styrelse, distriktsansvariga och kanslianställda. De slöt upp nästan mangrant från hela landet. Fredagen veks åt styrelsemötet. På lördagen anslöt de distriktsansvariga för att diskutera förbundets framtid och hur det ska utvecklas.

– Vi diskuterade många frågor och hade väldigt givande samtal, säger förbundsordförande Kerstin Fondberg.

Diskussionerna handlande bland annat om hur man på bästa sätt kan svara mot medlemmarnas behov och önskemål. Vilka medlemsförmåner är viktiga? Hur ska man öka medlemsnyttan?

Eleonor Wolgers, som tills helt nyligen var marknadschef för Folkoperan kom och höll ett uppskattat föredrag om deras okonventionella och väldigt effektiva marknadsföringskampanjer, som fått stort medialt genomslag. De har töjt på gränserna, skruvat till det lite och även vågat skämta om kultur.

Söndagen var det de distriktsansvarigas tur att diskutera de frågor som ligger dem närmast om hjärtat. De tipsade varandra om idéer och projekt som man kan driva ute i distrikten.

– Det är ensamt att vara distriktsansvarig. Det är viktigt få träffas och utbyta tankar och idéer och få åka hem med massor med ny inspiration, säger Kerstin Fondberg.

Ett av resultaten av diskussionerna blev att man enades om att bygga större nätverk och samarbeta mer över distriktsgränserna.

Frågan om individuellt medlemskap kontra körvis diskuterades också. Idag blir det allt vanligare att körsångare går med i olika projektkörer. För dem är det inte alltid aktuellt med ett medlemskap via en kör. Då gäller det att hitta rätt sätt för att nå dessa sångare.

– Vi har fantastiskt roligt när vi träffas och har väldigt konstruktiva diskussioner.

– V måste se till att ständigt utvecklas för att ta tillvara våra medlemmars behov på bästa sätt, konstaterar Kerstin Fondberg. 


Aktuellt