Körförbundet söker distriktsansvariga

Vill du engagera dig i Sveriges Körförbund och vara vår förlängda arm i ditt distrikt gentemot våra medlemskörer? Vi söker distriktsansvariga i Västerbotten, Gävleborg, Södermanland, Östergötland och Småland. I uppdraget ingår att ordna aktiviteter för medlemmarna. Du kanske ordnar någon spännande workshop, någon gemensam konsert eller annat som körerna önskar. Du får även vara med och jobba nationellt med körfrågor. Uppdraget är arvoderat.
Intresserad? Skicka i så fall ett mail till förbundsdirektör Kerstin Fondberg, kerstin.fondberg@sverigeskorforbund.se


Aktuellt