Gör din röst hörd på Riksstämman!

För tredje gången i ordningen anordnas riksstämman, förbundets högsta beslutande organ. Varje medlem i körförbundet kan skicka ombud och motioner till stämman. Det är därför en unik möjlighet att påverka.

Riksstämman kommer att hållas på eftermiddagen den 28 maj, och samordnas därmed med Försommarfestivalen Körkraft som pågår i Stockholm den 27-29 maj.

– Vi tror att det kommer att ses som attraktivt av medlemmarna, att man kan delta i både Körkraft och riksstämman, säger Kerstin Fondberg, förbundsdirektör. 

Varje medlem, oavsett körtillhörighet, kan nominera ombud som för körsångarnas talan vid riksstämman. Ombudet ska vara medlem i körförbundet och bo i ditt eget distrikt. Du kan också nominera dig själv som ombud. Alla medlemmar välkomnas dessutom att skicka in motioner med förslag och synpunkter direkt till stämman. Motioner ska vara inne senast den 1 april.

– Jag vill verkligen uppmuntra alla medlemmar att ta chansen att påverka. Som ombud behöver man inte ha några förkunskaper. Det enda som behövs är engagemang, säger Kerstin Fondberg.

Nomineringar av ombud kommer att ske på körförbundets hemsida från den 15 januari, med hjälp av medlemmarnas personliga inloggningar. När en person har nominerats tar kansliet kontakt för att förvissa sig om att personen ifråga accepterar nomineringen. Därefter kommer omröstning att ske på hemsidan.

Sista dag för att nominera är den 1 mars och omröstningen pågår mellan 15 januari och 1 april.

– Det är viktigt att vi har ombud från alla distrikt, så att varje del av landet har någon som tar tillvara dess intressen och berättar vad de behöver. Vi vill veta vad medlemmarna tycker. Prioriterar vi rätt eller vill medlemmarna att vi ska arbeta på annat sätt? säger Kerstin Fondberg.

– Alla synpunkter och typer av frågor, stora som små, välkomnas.

FAKTA Riksstämman

Vid årsskiftet 2011-2012 omorganiserades Sveriges Körförbund. Tidigare var körerna anslutna till förbundet via sina regionförbund, som i sin tur var medlemmar i körförbundet. I och med omorganisationen blev varje enskild körsångare istället medlem.

Det nya arbetssättet innebär att varje körsångare kan direkt påverka förbundet. Ett sätt är att nominera ombud, som för din talan vid riksstämman. Ett annat sätt är att skicka in motioner till stämman. Riksstämman hålls vartannat år.

Vid riksstämman deltar ombuden, körförbundets styrelse, de distriktsansvariga och ett antal samarbetspartners.

På bilden: Radiokören sjunger på Körkraft 2015. Foto: Mia Malmstedt


Aktuellt