ChoralAid för människor på flykt

Körsång får människor att må bättre. Kanske kan den också användas för att ge även människor på flykt en liten lättnad? Med den tanken startades ChoralAid. 

Gustaf Sjökvists Kammarkör stod inte ut med känslan av vanmakt inför alla nyhetsbilder från flyktingkrisen. De startade ChoralAid, kampanjen där Sveriges alla körer utmanas att skänka 100 kronor per körmedlem. Efter drygt två veckor hade 100 000 kronor samlats in, pengar som går till FN:s flyktingorgan UNHCR.

– Min fru, som även hon sjunger i kör, kom på idén. Vi vet båda att det finns en kraft, en energi i körsång. Kanske kunde man samla den kraften? säger Joel Ydring, initiativtagare från Gustaf Sjökvists Kammarkör.

– Det finns en poäng med att lyfta tyngden från individens axlar och lägga den på kollektivet, på kören. Då kopplas hjälpen till något positivt. I vår kör fanns det inga tvivel; alla var för att lämna ett bidrag ur körkassan.

Krisen har kommit nära, men ändå inte så nära att svenska folket rent handfast kan hjälpa till. Med ChoralAid ville initiativtagarna sammanlänka och motivera körerna i möjligheten att direkt se hur den insamlade summan stiger. Dessutom med en koppling till det gemensamma intresset; körsången.

– Glädjen i sången spiller över på de som verkligen behöver det.

En del körer har redan skänkt. Andra anordnar konserter till förmån för olika hjälporganisationer. Och Joel Ydring applåderar självklart alla sätt att hjälpa till.

– Sedan vore det extra roligt om de körer som gör egna insamlingar vill skänka via ChoralAid, så att vi alla får se den ackumulerade kraften!

Insamlingen pågår till nyår, och målet är satt till en miljon kronor. I dagsläget är det svårt att veta hur högt man kan komma.

– Jag tror att det tar ett tag för körerna att fatta beslut. Har man en begränsad körkassa vill man kanske ordna konsert först. Gissningsvis har bara de snabbaste hunnit skänka, så förhoppningsvis har vi mycket mer att vänta, säger Joel Ydring.

– Det känns fantastiskt att det gått så bra så här långt. Möjligen överraskar det mig att den gnista vi fick förmånen att tända har tagit sådan fart, men att Körsverige finns där och sluter upp förvånar mig inte!

Vill du skänka ett bidrag till ChoralAid? Här är en länk till insamlingen.

Foto: Ryno Quantz


Aktuellt