Manskörsprojekt ger konsert

Under nästan ett år har Körcentrum Syd och Malmö högskola drivit sitt manskörsprojekt, i syfte att locka fler killar till kör. Nu avslutas det hela med en konsert den 9 maj, då unga killar från Malmö, Lund och Karlskrona sjunger med Lunds studentsångare.

Fokus för projektet har varit att ta fram nyarrangerad musik som ska passa unga killar, med röster som inte är helt färdigutvecklade. Kompositionsstudenter på musikhögskolorna i Malmö och Piteå har tagit fram arrangemang, och bidrag har även lämnats av två välkända kördirigenter: Karl-Fredrik Jehrlander och Anna Cederberg-Orreteg.

Materialet sammanställs i en sångbok. Redaktör för boken är Irene Perdahl, tidigare styrelseledamot för Sveriges Körförbund, som också varit på plats och hållit i workshops för kompositionsstudenterna. Sångerna spelas dessutom in och läggs ut på Spotify.

– I materialet finns bland annat arrangemang på ledmotiven från Hobbit-filmen och Game of Thrones, berättar Jon Lundberg, producent på Malmö högskola.

– Vi har använt oss av en del befintligt material och byggt på med nytt. Boken ska ges ut på Bo Ejebys förlag men vi vet ännu inte exakt när den blir färdig.

Avslutningskonserten hålls i Johanneskyrkan på lördag. Körsångarna från Karlskrona och Lund kommer från tidigare etablerade körer – Fredrikskyrkans herrkör respektive Lunds gosskör – medan Malmökillarna utgör en kör som uppstått just för detta tillfälle.

– De kommer från Nya latinskolan där en av sånglärarna plockat ut en grupp, berättar Jon Lundberg.

Även om projektet nu avslutas hoppas Jon Lundberg på att kanske kunna arrangera liknande konserter årligen; med unga killar och någon kör som förebild.

– Vi har ju gott om manskörer här nere, som Svanholm Singers eller Vocal Six för att nämna några. Det vore väldigt roligt om vi kunde fortsätta. Men först av allt måste vi utvärdera projektet och se vad ungdomarna tyckte.

Foto: Kristoffer Lindblad


Aktuellt