Fördelar att få för kören

Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet bildades från början av sex rikstäckande kulturorganisationer, som tröttnat på att inte ha ett studieförbund med inriktning mot just kultur. Idag har Kulturens 14 medlemsorganisationer.

En av de organisationer som fanns med från början var Sveriges Körförbund. Kopplingen mellan Kulturens och körförbundet gör att det kan bli enklare att få ekonomisk stöttning.

– Som medlem i Kulturens har man viss stöttning som är garanterad; den ekonomiska ersättningen för kostnader i samband med studiecirkeln och kompetenschecken som aktiva ledare kan söka för sin fortbildning. Men det finns också andra möjligheter att få stöd, förklarar Christoffer Lundström, nationell verksamhetsutvecklare.

– Som kör kan man exempelvis söka pengar för ett projekt i sin region. Det kan röra ett större event eller exempelvis marknadsföring. Kulturens går inte in i alla projekt, här görs ett urval av regionstyrelserna. Om kören är medlem även i Sveriges Körförbund ser vi det som en fördel.

Även om bedömningen av projekten främst gäller kvaliteten i körens satsning, så kan alltså kopplingen till körförbundet bli ett extra plus i kanten:

– Ja, vi ser det som positivt att det finns en koppling till en grundarorganisation.

Kulturens har nu varit ett självständigt studieförbund i fem år. Men ännu har inte alla körer upptäckt kulturens eget studieförbund.

– Den största fördelen med att vara aktiv hos oss är just att vi jobbar enbart med kulturverksamhet. Vi har inte heller en massa lokalkontor eller många anställda, utan satsar våra resurser på medlemmarna, på riktigt bra ledarutbildningar och fortbildningar – där varje ledare själv får avgöra sitt utbildningsbehov – och bra stöd för genomförandekostnader, säger Christoffer Lundström.

Det rådande systemet för statens stöd till studieförbunden missgynnar generellt verksamheter som omfattar över 20 personer. Vansinne, tycker Kulturens.

– Vi har tagit beslutet att stötta våra medlemmar oavsett hur stora grupperna är. Varför skulle en rockgrupp med tre personer få bättre stöd än en kör med 30?

Foto: Lena Brylle, Bryllefoto


Aktuellt