Kella blir ny distriktsansvarig

Vid nyår får Sveriges Körförbund en ny distriktsansvarig i Västmanland: Kella Naeslund, som länge har arbetat med kör i alla dess former.

Kella Naeslund är idag producent vid Västerås Konserthus/Västmanlandsmusiken samt programsamordnare vid Eric Ericsonhallen för Eric Ericson International Choral Centre. Körledare. Han har haft ett antal styrelse- eller projektledaruppdrag för körprojekt som Körstämman i Skinnskatteberg, Toner för miljoner och The Real A Cappella Festival. Dessutom har han varit körledare i Västerås och Sala i nästan 40 år, och leder idag kören Singoalla.

Som distriktsansvarig vill han börja med att samla alla medlemskörer i Västmanland.

– Vi ska diskutera vad de vill göra. Exempel på verksamhet kan vara gemensamma konserter, Par i kör-konserter, workshop och annan fortbildning, säger han, och fortsätter:

– Jag vill även få fler körer i länet att bli medlemmar i Sveriges Körförbund. Just nu har länet 16 medlemskörer. Som körkonsulent under 15 år gjorde jag en körinventering och byggde upp ett register på cirka 300 körer så det finns möjlighet att rekrytera nya körer om verksamheten blir bra!

Varför tackade du ja till uppdraget som distriktsansvarig?

– Jag blev tillfrågad av körförbundets förbundsdirektör före sommaren och har tänkt på detta lite då och då sedan dess. Västmanland hade tidigare en körkonsulent på halvtid under 15 år – en tjänst jag innehade själv – och jag tidigare arbetat åt Sveriges Körförbund som projektledare för det nationella körprojektet Körkraft år 1999-2000. Jag har också haft förtroendeuppdrag som förbundsdirigent i Västmanland och som styrelseledamot i utbildningsnämnden. Därför kändes det naturligt att tacka ja.

Foto: Jonas Bilberg


Aktuellt