Manskör tog chansen

Cantorums Manskör deltog i oktober i en samnordisk produktion av Mozarts Requiem i Krakow. Tillsammans med norska Byåsens Sangkor och finska Helsingebygdens Kör, polska solister och polsk orkester framfördes verket i den berömda Mariakyrkan. Den förstnämnda framträdde även tillsammans med Cantorum i S:t Annakyrkan dagen innan.

För Cantorums Manskörs del var projektet ett äventyr, eftersom majoriteten av sångarna aldrig tidigare medverkat i den här typen av musik. Repetitionerna började därför redan i mars, och körsångarna lade även tid under sommaren för att lära in sina stämmor.

Framförandet i Mariakyrkan blev mycket lyckat, berättar koristen P-O Ryd.

– En talrik, delvis stående publik visade sin entusiasm och vårt musikaliska äventyr slutade alltså lyckligt!

Foto: Katharina Cullberg Wallentin


Aktuellt