Körtävling på Kulturkalaset

Förra året satsade Göteborgs Kulturkalas lite extra på körerna, bland annat genom en uppmärksammad körtävling. Den 16 augusti finns nu en ny chans att tävla i Göteborgs Kulturkalas och Sveriges Körförbunds regi. Maximalt åtta körer ska väljas ut för att sjunga. Varje kör får 20 minuter på sig för att framföra en konsert på temat Göteborg enligt oss! Låtarna bestämmer kören själv. Helheten i framträdandet bedöms av en jury bestående av delar från förra årets vinnarkör, Mölndals Kammarkör.

Segrarkören vinner en workshopdag med körförbundets distriktsansvariga Simon Ljungman och Fredrik Berglund, som också är erfarna körpedagoger och artister. Sista anmälningsdag är den 15 maj. Skriv ner vad Göteborg är för just er och maila till sara.berndtsson@goteborg.se.

På bilden: Mölnlycke Rockkör som deltog i tävlingen förra året, foto Beatrice Törnros.


Aktuellt