Göteborgs Gosskör hotad

Göteborgs Gosskör har utbildat mängder av manskorister och är en av Europas bästa i sin genre. Nu hotas kören av nedläggning.

– Det är ett trauma, säger körledaren Maria Forsström.

Göteborgs Gosskör är en fristående ideell förening och helt beroende av utomstående stöd för att kunna bedriva sin verksamhet. Idag fattas sponsorer och ekonomin går inte längre att få ihop.

– Företag har målbilder av att de vill stötta små fotbollslag som kan fostra nästa stora fotbollsstjärna. Vem ska då sponsra våra körsångare? undrar Maria Forsström, körens ledare sedan 2001.

Arbetet med att skaffa sponsorer ligger på föräldrarna, vilket i sig utgör ett problem:

– Det finns en gräns för vad föräldrar mäktar med, och har tid med. Att knyta till sig sponsorer och söka bidrag kräver specialkompetens.

Göteborgs Gosskörs manskör är nu nedlagd, liksom Vulkaniska Flickkören som funnits sedan 2009. Maria Forsström fortsätter att driva gossgrupperna terminen ut.

– Jag kan ju inte bara släppa dem. Det skrivs just nu ett upprop för att få gosskören att finnas kvar. Om politikerna menar allvar med att barnkultur är viktig så måste de visa det.

Maria Forsström är kritisk mot hur bidragen fördelas, och menar att projektbidrag är ett dåligt sätt att finansiera en verksamhet som pågår året om.

– Om man ska få projektbidrag måste projektet dessutom vara till för något annat än musiken, det ska främja mångkultur, integration eller genusfrågor exempelvis. Men kan inte musiken bara få vara musik? Kan man inte få sjunga bara för att lyfta fram det vackra, för skönheten?

Foto: Biggi Vinkeloe


Aktuellt