Maria Löfberg vann tonsättartävling

Uppsalakören Allmänna Sången har genom åren gärna uppmärksammat kvinnliga tonsättare. Inför körens 50-årsjubileum instiftades därför en tonsättartävling, endast avsedd för kvinnliga tävlande.

– Jag hoppas att många kvinnor kommer att vara intresserade och känna sig inspirerade att skapa, sade körledaren Maria Goundorina till tidningen Körsång.

Bidrag från hela 15 länder – bland annat Taiwan, Australien och USA – kom in. Av de 23 bidragen utsågs Maria Löfberg och hennes verk Sandskrift till vinnare med motiveringen:

”Tonsättaren visar stor kännedom om röstens kapacitet och de olika stämmornas omfång, begränsningar men framför allt möjligheter. Denne visar också prov på god vokal kunskap och känsla för kören som instrument. Körens register och resurser används på ett föredömligt sätt. Strycket är mycket välskrivet och har en intressant harmonik med fina kontraster. Det finns en klar koppling mellan text och musik och tonsättaren visar god formkänsla då texten förstärker valen av musikaliska uttrycksmedel. Kompositionen är variationsrik men samtidigt sammanhängande, där varje enskild del passar in i helheten.”


I juryn satt Robert Sund, Maria Goundorina, Jan Yngwe och Sofia Söderberg Eberhard. Sandskrift kommer att uruppföras vid Allmänna Sångens vårkonsert den 17 maj i Universitetshusets aula vid Uppsala universitet.

Foto: Justin Walemark


Aktuellt