Vanessa Labanino ny MAIS-ordförande

Vanessa Labanino har valts till ny ordförande för MAIS. Vanessa Labanino har arbetat vid tidigare Musik i Väst (nuvarande Kultur i Väst), med ansvar för folk- och världsmusik och kammarmusik. Hon är också ledamot i styrelsen för Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD). MAIS är ett samarbetsorgan för de sju riksförbunden Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund, Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik – RANK, RFoD (Riksförbundet för Folkmusik och Dans) och Svensk Jazz.

MAIS styrelse i sin helhet:

Vanessa Labanino, ordf, RFoD
Magnus Eriksson, SOF 
Eva Granstedt, Kammarmusikförbundet
Anders Jalkéus, Sveriges Körförbund
Sven Rånlund, RANK
Anders Sellin, Kontaktnätet 
Magnus Thuvesson, Svensk Jazz

Mer information om MAIS finns på www.mais.se.

 

Aktuellt