Kulturbryggan kan bli myndighet

Kulturbryggan bildades våren 2011 och har formellt arbetat i form av en kommitté. Man har haft i uppdrag att pröva en ny bidragsform för kultur och till stor del har Kulturbryggan varit en efterföljare till Stiftelsen Framtidens kultur som avslutade sin verksamhet 2011.

Nu har en utredning med namnet ”Att angöra en kulturbrygga” presenterats. Där föreslås att Kulturbryggans verksamhet permanentas från och med 1 januari 2013 och då som en ny myndighet. Utredningen vill också komplettera villkoren för att få stöd med att projekten skall hålla hög kvalitet och att stöden”i första hand, men inte enbart, ska riktas till det fria kulturlivet.” Kulturbryggan föreslås få 25 miljoner kronor att fördela under 2013. Det är samma belopp som i år. Dessutom föreslår man att Kulturbryggan får 7 miljoner kronor i förvaltningsanslag, det vill säga till administration. 

Läs om Kulturbryggan här, och om utredningen här.


Aktuellt