Webbinarium – Musik som medicin – en väg till existentiell hälsa

Datum:

Plats: Zoom

Musik har en unik förmåga att berör och engagera, skapa delaktighet och hjälpa oss att se på livet med nya ögon. På vilka sätt kan musiken finnas med för att ”förhindra och behandla sjukdom och verka för att upprätthålla mänsklig hälsa”?   

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium arrangerat av Sveriges Kommuner och Regioners nationella Kraftsamling för Psykisk Hälsa.

Onsdagen 22 mars kl. 9.00 – 12.00 via Zoom

Innehåll:

Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet – är en viktig del av det psykiska välbefinnandet och kan vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan.
Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa.

På vilka sätt kan musiken hjälpa oss på vägen mot psykisk och existentiell hälsa?

• Musik har en unik förmåga att beröra och engagera, skapa delaktighet och engagemang.

• Musik kan lindra smärta, öka motståndskraften och få oss att se på livet med nya ögon.

• Musik gör oss närvarande, hjälper oss att stanna upp och kan vara ett språk där orden tar slut.

Anmäl dig här.

Läs mer: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/musik-som-medicin-en-vag-till-existentiell-halsa/