Buller och bång – Björn och Bennys gåva till alla barn att sjunga

Svenska barn sjunger allt mindre och riskerar därmed att gå miste om en viktig resurs i livet. Som en gåva till Sveriges alla barn har Benny Andersson och Björn Ulveaus skrivit låten Buller och bång. Sången tillägnas Kungl. Musikaliska Akademiens verksamhet Sjungande barn, för att uppmärksamma barns rätt till sina röster genom sång. Som en julklapp finns nu noter, ljudfil och en film att ladda ner fritt längst ner på denna sida.

– Buller och bång tillkom efter en fråga från Kungl. Musikaliska Akademien som undrade om vi ville skriva en låt för Sjungande barn och då gjorde vi det, berättar Benny Andersson. Med låten vill vi visa på vikten av barns rätt till musik och sång.

Forskningen är entydig när det gäller sångens många positiva effekter, den främjar språklig och social utveckling, den är en kraft för inkludering och minskat utanförskap. Samtidigt är trenden tydlig: sången tystnar hos svenska barn. Även i skolan har musikundervisningen minskat, särskilt i glesbygd där tillgång till musiklärare ofta saknas.

– Vi tolkar låtens text som att förr hade barnen ingen talan, de skulle sitta tysta och inte märkas, men nu erövrar barnen rätten till sin röst och skolan öppnar en dörr för nyfikenhet och kreativitet, säger Ulrika Lind, Sjungande barns projektledare. Det stämmer bra överens med Sjungande barns mål och vi hoppas att låten ger fler barn möjlighet att sjunga i den musikaliska anda som Benny Anderssons musik bjuder in till.

– I en tid när musikens utrymme i skolan nedprioriteras och musikklasser hotas av nedläggning sänder Björn och Bennys låt en tydlig signal att sång, musik och kultur är viktig, säger Susanne Rydén, preses Kungl. Musikaliska Akademien.

Sjungande barn har erhållit stöd från Arvsfonden för att i ett treårigt projekt öka kunskapen om barns sång. Under 2024 utvecklas en guide för sång i skolan som kostnadsfritt erbjuder lärare fortbildning om barnrösten samt inspiration och sångglädje.

Presskontakt: Lova Wallerö, 0707630565, lova.wallero@musikaliskaakademien.se

Ladda ner noten här:

Lyssna på sången och se en film med text och musik att sjunga till:

https://www.sjungandebarn.se/buller-och-bang-julklapp


Aktuellt