Sveriges Körförbund Team Mitt bjuder in till körsångardag i Arboga 31 augusti och Karlstad 1 september!

Välkommen till en dag med massor av inspiration kring hur vi genom scenisk närvaro levandegör sångerna och musiken!

Vi repeterar våra sånger i kören för att nå allra bästa resultat i konserten, så att det blir härligt att lyssna till och roligt att sjunga sångerna. Men inte så sällan dyker rädsla, prestationsångest och stress upp vid konserttillfällena, och vad kan vi då göra för att föra tillbaka glädjen och levandegöra oss själva och musiken?

Med effektiva redskap och övningar kan vi öka vår trygghet, bli gladare i konsertsituationen och skapa härliga musikaliska upplevelser, för både oss själva och publiken. Dessa redskap får du med dig under denna dag! Kören som gemensam ”kropp” är fantastisk, där varje körsångare är synlig i gemensamheten. För att kören ska bli ett i uttryck, klang, kropp och i musiken behöver vi på ett lustfyllt sätt bli medvetna om oss själva och varandra i kören – allt detta och mycket mer får du uppleva under körsångardagen!

Oberoende av i vilken sorts kör du sjunger i eller leder, är du varmt välkomna till en snäll och opretentiös dag på temat där ”allt det andra” tillsammans med musiken får fokus. Ingen förberedelse behövs. Vi lär oss enkla sånger på plats.

Deltagaravgift är 200 kr för medlemmar i Sveriges Körförbund, 500 kr för övriga. Lunch ingår ej.

Anci Hjulström

Anci arbetar som frilans, som sångerska, skådespelare/artist i en mängd olika ensembler, och som musikregissör och inspiratör i scenisk musikalisk kommunikation. Hon är flitigt anlitad i Sverige och utomlands som musikregissör. ”Sveriges meste körregissör” har Anci kallats, för sitt unika arbete att väva ihop musik med texter och rörelse till personliga musikdramatiska sceniska körkollage. Anci sjunger i Sångensemblen Amanda i Göteborg och brinner för att sångare ska hitta större trygghet på scen och i sitt personliga kreativa skaparuttryck. Läs mer om Anci på www.ancihjulstrom.se

Anna Gullman

Anna är verksam som kördirigent, musiker och pedagog och har under åren arbetat på kulturskolor, gymnasieskolans estetiska program, folkhögskolor och som universitetsadjunkt på Musikhögskolan i Örebro. Tillsammans med Anci Hjulström har Anna medverkat som musiker och kördirigent i sceniska körprojekt för barn, ungdomar och vuxna både i Sverige och utomlands.

Så sjung av hjärtat, sjung! Välkommen!


Arboga 31aug 10.00-16.00

Rotundan, Medborgarhuset, Ahlöfsgatan 5

Frågor om Arbogadagen? Kontakta Anna Ytterberg anna.ytterberg@sverigeskorforbund.seKarlstad 1 sept 10.00-16.00

Nya danssalen, Sundsta-Älvkullegymnasiet, Sävegatan 7, Norra entrén

Frågor om Karlstaddagen? Kontakta Håkan Agnarsson hakan.agnarsson@sverigeskorforbund.se

Bli medlem i Sveriges Körförbund och få rabatt på avgiften


Aktuellt