Sveriges Körförbund fyller 100 år. Bidra med dina berättelser till jubileumsboken!

Den 7 juni klockan 9:20 år 1925 bildades Sveriges Körförbund med stor pompa och ståt i Kungliga Musikaliska Akademiens lokaler. Sveriges dåvarande statsminister, Richard Sandler blev den första ordföranden. Järnvägsstyrelsen hade arrangerat speciella tåg och transporterat 3000 sångare till denna magnifika körfest. För hundra år sedan beräknades att det fanns 20 000 körsångare i Sverige. Idag är vi drygt en halv miljon.

2025 ska detta firas!

Vi har just påbörjat arbetet med en jubileumsbok om dessa 100 år. Vi vill att boken skall visa på vilken rik körnation Sverige är. För att kunna göra det behöver vi din hjälp.

Vi vill ha

  • berättelser från din kör. Både körens historia – lång eller kort – och vad som sker idag är intressant.
  • exempel på sånger som under åren betytt mycket för kören. Gärna med kommentarer varför sången blev viktig för kören.
  • namn på unga och äldre körsångare som vill låta sig intervjuas om sitt körengagemang
  • dråpliga historier om sådan som hänt i kören.
  • foton på kören och körsångare.

Vi är mycket angelägna om att få kontakt med dig. Vi är övertygade om att alla körer har något spännande att berätta. Skicka in dina berättelser, sånger, foton m.m. till jubileumsbokens huvudförfattare Ragnar Håkanson.

Mail: ragnar.hakanson@sverigeskorforbund.se
Telefon: 073-7451711
Adress:
Sveriges Körförbund
c/o The Works
Medborgarplatsen 25
118 72 Stockholm


Aktuellt