Lucka 20: Vida Världen och Gaudium

Borås Folkhögskolas körer Vida Världen och Gaudium, och Sensus studieförbund vill hälsa en riktigt god jul till körsverige med vår körföreställning Väven om sången, livet och det textila arvet.


Aktuellt