Lucka 18: Sångföreningen Manhem och Kammarkören Högalid

Sångföreningen Manhem framför Otto Olssons Advent inspelad på Scalateatern i Karlstad. Vid pianot Anders Göranzon, Körledare Erik Rynefors Sångföreningen Manhem önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Kammarkören Högalid önskar god jul med Fux Requiem från 1720, ett verk som nästan aldrig framförs. Kören är baserad i Högalids församling och sjunger mycket tidig musik. Den leds av Benedikt Melichar.


Aktuellt