Ett stort grattis till Årets Körledare Maria Goundorina, och Årets Barnkörledare Ingrid Risberg!

Rosenborg-Gehrmans Stiftelse och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium Årets Körledare om 50 000 kronor har 2023 tilldelats Maria Goundorina. UNGiKÖRs utmärkelse Årets Barnkörledare om 30.000 kr har tilldelats Ingrid Risberg. Stipendierna delades ut fredag 13 oktober vid Föreningen Sveriges Körledares körledarkonvent i Uppsala.

Motiveringen för Årets Körledare, Maria Goundorina:

”Årets Körledare är en särdeles driven musiker och ledare, som med stor hängivenhet och precision leder såväl barn som ungdomar och vuxna i körsång – alltid med målet att såväl musik som verksamhet ska hålla hög kvalitet. Årets Körledare konserterar flitigt med sina olika ensembler både i Sverige och internationellt.

Årets Körledare har utbildat många årskullar korister genom sin dagliga gärning som körlärare, i vilken hon utmärker sig med sitt helhjärtade engagemang för varje enskild körsångare – och hon kräver också en aktiv återkoppling från sångarna. Resultatet är ambitiösa konserter på hög konstnärlig nivå.

Utöver sin gärning som fostrare av morgondagens korister arbetar Årets Körledare med körer på absolut toppnivå. Hon har etablerat sig som en framstående kördirigent även internationellt och anlitas inte sällan för juryuppdrag och workshops världen över.

Årets Körledare är en god ambassadör för svensk körmusik – både nyskriven och traditionell – vilken hon tar sig an med passion och yttersta noggrannhet. Årets Körledare är en god förebild i sin strävan efter en jämn fördelning av kvinnliga och manliga tonsättare i sina konsertprogram.”

UNGiKÖR:s motivering för utmärkelsen Årets Barnkörledare, Ingrid Risberg:

”Årets Barn- och Ungdomskörledare 2023 har ett stort patos för barn och ungas rätt till sång och att få utvecklas genom den. Hon har i sin yrkesgärning företrätt och kämpat för barnens och ungdomarnas rätt till att få sjunga och musicera på den nivå hon vet att de kan och bör få göra.

I åratal har Årets Barn- och Ungdomskörledare engagerat sina musikklasselever genom att sprida kunskap, glädje och gemenskap i sin undervisning. Med sin kompetens och sitt arbetssätt har hon motiverat eleverna till att i sin tur engagera sig för, och vilja utveckla, sin körsång.

Årets Barn- och Ungdomskörledare 2023 sätter eleverna och deras lärande i första rummet. Genom nya pedagogiska vägar uppmuntrar hon dem att övervinna svårigheter och uppnå mål och kunskapskrav. På hennes rika palett finns pedagogiska knep i form av såväl disciplin som nära och goda individuella kontakter. Detta har haft stor personlig betydelse för många. I sin gärning har Årets Barn- och Ungdomskörledare 2023 även visat på stor tilltro till elevernas förmågor vilket stärkt dem och motiverat dem till att älska körsång och vilja lära sig mer.”


Aktuellt