Eric Ericsondagen uppmärksammar Jan-Åke Hillerud

Opera och Koral – Jan-Åke Hilleruds musik inspirerar! Jan-Åke Hillerud ledde Kungliga Operans kör under många år med stora framgångar. Kom och pröva på och sjung som i operakören med operasolisten och dirigenten John-Erik Eleby.

Jan-Åke Hilleruds betydelse för svenskt musikliv genom åren kan knappast överskattas. Hans konstnärskap i hela sin bredd; som kompositör, dirigent, pianist och en lysande sångare har betytt enormt mycket för så många unga musiker. Jan-Åke var en stark kraft och en drivande musiklärare på Adolf Fredriks Musikskola där han också bildade Adolf Fredriks Gosskör. Tidigare arbetade han i Uppsala och dirigerade Uppsala domkyrkas gosskör. Det musikaliska ledarskap han stod för i rollen som kormästare för Kungliga Operans kör innebar ett betydelsefullt lyft och bidrog starkt till att göra Kungliga Operans kör till en av de bästa operakörerna i Europa idag.

Dag:
Söndag 12 november 2023

Plats:
Eric Ericsonhallen, Skeppsholmen, Stockholm

Program:
17.00 – 18.00 workshop
Jan-Åke Hillerud har skrivit tillgängliga arrangemang av känd körmusik från operavärlden. John-Erik Eleby leder en inspirerande timme där deltagarna får en uppvärmning, repetition av Gästernas intåg ur Tannhäuser samt slutsången i Spelmansmässan. Sångare ur John-Erik Elebys Kammarkör är även med i workshopen och Barbro Hillerud coachar det sceniska och inspirerar till mod och glädje. Roland Pöntinen ger stöd vid flygeln. Slutkoralen i Jan-Åke Hilleruds ”En Spelmansmässa” framförs i konserten på kvällen och deltagarna på workshopen kan då sjunga med. Detta blir en sjungande, rungande timme i Jan-Åke Hilleruds anda. 

19.00 Konsert
I kvällens konsert får vi ta del av några verk som visar olika sidor av Jan-Åkes enorma produktion som kompositör och arrangör. Generationer av sångare och musiker har mötts i Jan-Åkes klanger och så lär det fortsätta! Jan-Åke Hillerud firar sin 85-årsdag i november i år.

Meta Hillerud, sopran bosatt i London sen många år, gör ett speciellt framträdande då hon sjunger fem av de sju sångerna tillägnade henne i Jan-Åkes sångcykel Seven songs of innocence med ackompanjemang av Roland Pöntinen som också bjuder på solopiano under kvällen.

En ensemble ihopsatt för kvällen spelar under ledning av David Lundblad.
John-Erik Elebys Kammarkör medverkar under John-Eriks ledning.
Patrik Svedrup violin, Anna Mossop violin, Boel Hillerud viola, Christina Wirdegren cello, Ingalill Hillerud kontrabas, Jan Bengtson flöjt, Mats Wallin klarinett, Staffan Lunden-Welden horn. Fagott TBA.

Deltagaravgift:
Workshop och konsert 400 kr inkl. biljett till konserten. Medlem i Sveriges Körförbund betalar endast 350 kr. Anmäl dig till Eric Ericsondagen här.

Endast biljett till konserten:
Säljes separat. Köp biljett här.

Eric Ericsondagen arrangeras av Eric Ericson International Choral Centre, i samarbete med Sveriges Körförbund, Region Stockholm, Kulturrådet och Stockholms Stad.

Aktuellt