Sveriges Körförbunds stipendiater 2023

Sveriges Körförbund stipendium syftar till att stimulera utvecklingen av körrörelsen i Sverige. Stipendiet är uppdelat i två delar om 25.000 kr vardera och kriterierna för årets stipendium är fred, demokrati och kulturöverskridande uttryck.

Stipendiater 2023

Mesopotamien band

Mesopotamien band består av körsångare och musiker från Irak och har som syfte att främja integrationen i Sverige, genom att lyfta fram den irakiska sången och musiken. Mesopotamien band kommer turnéra i invandrartäta områden och möta äldre irakiska invandrare samt barn och ungdomar som växt upp i Sverige, där de vill bidra med andra perspektiv än de mediala bilderna av Irak, samt lyfta irakiska kvinnors betydelse för kulturen.

Vocal Colors

Vocal Colors består av ett tjugotal unga körerfarna sångare från hela landet, som leds av dirigenterna Marie Bejstam och Charlotte Rider. Kören genomför under 2023 projektet ”Vägval – ångest eller möjlighet”, en föreställning som bygger på ungdomarnas egna reflektioner och texter kring samtiden, där både oro, rädsla och glädje ryms. Genom nyskriven musik av Ulrika Emanuelsson och ungdomarnas egna texter, i regi av Anci Hjulström, vill man bidra till att bredda perspektiven i körlivet genom musiken och ett angeläget innehåll.


Aktuellt