Välkommen att söka Sveriges Körförbunds stipendium!

I syfte att stärka körsången i Sverige och med utgångspunkt i nyskapande initiativ har Sveriges Körförbund instiftat ett stipendium om 50.000kr.

Sveriges Körförbunds stipendium för främjandet av utveckling och nyskapande inom körverksamhet kan sökas av alla medlemskörer i förbundet och är fördelat på två delstipendier om 25.000kr vardera. Stipendiet ska användas till arrangemang som ökar tillgängligheten av körsång för fler inom områden som till exempel integration och inkludering, folkbildning och folkhälsa.

Delstipendium om 25.000kr kan sökas utifrån två kategorier:

– Generationsöverskridande körsamarbete
och/eller
Körsång och välmående ur ett folkhälsoperspektiv

Den eller de vars ansökan beviljas kommer under verksamhetsåret 2022-2023 att redovisa verksamheten till Sveriges Körförbund som synliggör projektet i form av reportage i tidningen Körsång samt genom publicering av digitalt material på Sverige Körförbunds hemsida och i sociala medier.

 Ansökan är öppen från den 1 mars till den 1 juni 2021 och ska innehålla följande dokument:
– Ansökningsblankett, se pdf längst ner på denna sida
– En projektbeskrivning
– En beskrivning av kören 

Skicka ansökan till kansli@sverigeskorforbund.se, eller per post till Sveriges Körförbund, Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm.

Beslut om stipendiat/stipendiater beslutas av styrelsen för Sveriges Körförbund i mitten av juni 2022. Beslutet kan inte överklagas.

Välkommen med din ansökan!


Aktuellt