Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 23 december

För att begränsa spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om ytterligare åtgärder, bl.a. gällande evenemang inomhus:

  • Om det är fler än 20 deltagare får det enbart vara sittande deltagare.
  • Om vaccinationsbevis används gäller detta för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus upp till 500 personer.
  • Om det är fler än 20 och högst 500 deltagare inomhus utan vaccinationsbevis gäller krav på maximalt 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskapen.
  • Vid arrangemang större än 500 deltagare inomhus krävs vaccinationsbevis samt maximalt 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskapen.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Aktuellt