Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 1/12

Med anledning av de nya föreskrifterna som införs från 1 december får vi många frågor till Sveriges Körförbund huruvida kören ska räknas med som deltagare vid konserter.

Följande text har vi hämtat från Polisens hemsida:

Vem är deltagare?
Som deltagare räknas som huvudregel de personer som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. En bedömning av vem som är att anse som deltagare måste dock göras i varje enskilt fall, där man tar hänsyn till alla relevanta omständigheter. Det har t.ex. betydelse på vilket sätt allmänheten har möjlighet att delta i sammankomsten eller tillställningen.

Som deltagare räknas inte polis och ordningsvakt. Inte heller annan säkerhetspersonal eller funktionärer som tjänstgör på uppdrag av anordnaren och som är nödvändiga för att arrangemanget ska kunna genomföras räknas som deltagare.

Några generella exempel:

  • Teaterföreställningar, operaföreställningar och konserter: Endast publiken räknas som deltagare. Ensemblen eller bandet räknas inte som deltagare. Publiken utgör den större folksamlingen.
  • Sammankomster för religionsutövning: Religiösa ledare (såsom präster, imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer m.fl. med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare.

Läs mer på Polisens hemsida vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Nu finns det en app framtagen av Myndigheten för digital förvaltning för avläsning av vaccinationsbevis. Läs här hur du laddar ner och använder appen.


Aktuellt