Rekommendationer för körverksamhet gällande covid-19

Vi får nu många frågor till Sveriges Körförbund om det från 1 juni blivit några förändringar i rekommendationerna för körlivet. Nedan följer Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer gällande kör- och orkesterverksamhet:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/
Deltagare som haft bekräftad covid-19, är vaccinerade, eller har gjort ett antikroppstest som visar att man har antikroppar mot sjukdomen, deltar på samma premisser som övriga kördeltagare.
Råden och rekommendationerna som gäller under pandemin, kommer att ändras när smittspridningen i samhället minskar och vi vet mer om hur vaccinet skyddar mot smittspridning.

Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/#allmanna

Utöver Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd,  gäller särskilda rekommendationer i ett antal regioner. 
Här finns information om det regionala läget:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruseAktuellt