Uppdaterade rekommendationer för körverksamhet från 1 september

Sveriges Körförbund har den 1 september sammanträtt med Folkhälsomyndigheten och till körlivets glädje hävs nu de specifika rekommendationerna för körsång.

Läs här om de uppdaterade rekommendationerna: Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer gällande kör- och orkesterverksamhet.

Det här innebär bland annat att tvåmetersregeln tas bort, detta tack vare den höga vaccinationsnivån i samhället. Kören ansvarar för att verksamheten sker enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning.Aktuellt