Välkommen alla körsångare att bidra till Musikhjälpen!


I FN:s globala mål ingår allmän hälso- och sjukvård för alla senast 2030. För att nå dit behövs det stora insatser. Pengar som skänks till årets insamling till Musikhjälpen kommer att gå till internationella projekt som stärker hälso- och sjukvård i samverkan med lokalsamhället, för att människor ska få likvärdig tillgång till vård och hälsa utan att drivas in i fattigdom. Konkret kan det handla om stöd till vårdcentraler, mobila hälsokliniker och utbildning av lokala hälsoarbetare.

Sveriges Körförbund har startat en bössa i Musikhjälpen och bjuder in alla körsångare till att bidra. Lämna ditt bidrag här!Aktuellt