The Rockin’ Pots växer med Sveriges Körförbund

The Rockin’ Pots är kören från Östersund som sedan 2015 jobbar med körsång som integration. Konceptet har visat sig vara ett mycket framgångsrikt sätt att förbättra nyanländas situation både fysiskt och psykiskt. Nu har Svenska Postkodstiftelsen beslutat sig för att ge 1,7 miljoner kronor till Sveriges Körförbund för att de tillsammans med The Rockin’ Pots ska ta ut verksamheten till övriga Sverige. 

Kören The Rockin Pots startades 2015 på flyktingförläggningen Grytan – därav namnet ”pots” – utanför Östersund för att bidra med en meningsfull aktivitet och friskvård för de boende på förläggningen. Flera gånger per år sjunger The Rockin’ Pots tillsammans med andra etablerade körer från Östersund, och bygger på så sätt broar mellan olika kulturer och nationaliteter. Konceptet har visat sig vara så framgångsrikt att Svenska Postkodstiftelsen nu har beslutat att donera 1,7 miljoner kronor till Sveriges Körförbund, så att de tillsammans med The Rockin’ Pots kan utvidga verksamheten till andra städer i Sverige.

− Tack vare det här generösa bidraget kommer vi förhoppningsvis att göra livet lite lättare för många människor som har det tufft att etablera sig i Sverige. Tillsammans med The Rockin’ Pots grundare och eldsjäl Jonas Hagström ska vi under det närmaste året se till att starta nya integrationskörer runt om i landet, och sedan se till att kommunerna själva tar över verksamheten. Det är viktigt för oss att detta blir ett långsiktigt projekt, säger Kerstin Fondberg, förbundsordförande Sveriges Körförbund.

The Rockin’ Pots innebär inte bara körövningar och konserter. Den sociala aspekten är minst lika viktig, om inte ännu viktigare – man blir en del av en social gemenskap. För många nyanlända är kören den första riktiga kontakten med det svenska samhället. Det är så de lär sig svenska och får nya vänner.

− Många människor är rädda för det okända och vet inte hur de ska förhålla sig till varandra i nya situationer. Gemensamma intressen som förenar är ett sätt att skapa samhörighet där människors olikheter, bakgrund och förutsättningar förlorar betydelse. Vi är därför glada att stötta Sveriges Körförbund att med sången som verktyg skapa lustfyllda möten mellan etablerade svenska och nyanlända, säger Marie Dahllöf, Generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Samarbetsprojektet mellan The Rockin’ Pots och Sveriges Körförbund inleddes den 1 december 2018 och kommer att pågå fram till maj 2020. Projektledare är Jonas Hagström, grundare av The Rockin’ Pots.

Om Rockin’ Pots

Kören The Rockin Pots startades 2015 på flyktingförläggningen Grytan utanför Östersund av eldsjälarna Jonas och Rosmari Hagström. Syftet var att bidra med en meningsfull aktivitet och friskvård för de boende på förläggningen.

Kören är gratis och alltid öppen för alla.

The Rockin’ Pots sjunger mest poprepertoar och har uppträtt med etablerade artister som t ex  Tomas Ledin, Niklas Strömstedt och Sabina Ddumba.

Tack vare bidraget från Svenska Postkodstiftelsen kommer Sveriges Körförbund och Rockin’ Pots att kunna starta upp 4-5 nya körer runtom i Sverige fram till och med maj 2020.


Aktuellt